شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/Archive.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/اینستاگرام-رام.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/آپارات-رام.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/تلگرام-رام.jpg
دوره های مجازی

.style-2 #content-widget-header-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768, #content-widget-header-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 a.archive , #content-widget-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 .more .btn-primary{
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 a:hover, #content-widget-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 .owl-item .price ins, #content-widget-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 .owl-item .price, #content-widget-4e4d52fd4dfb728e221c4e27c58c9768 .owl-item .price span.amount{
color: #00bfd6;
}

  • 41
  • 14,458
  • 3,429
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/help.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/App.jpg

#content-widget-header-e4033cd537c30ee05551c7425a266f1c a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active{
background-color: #00bfd6;
}

پیشنهاد های شگفت انگیز

#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .progress-bar{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .cls-3{
fill: #00bfd6;
}

#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type{
background: rgba(0,191,214,0.2);
color: #00bfd6;
}
#content-widget-header-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e a.archive ,#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .carousel-indicators li.active{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .product-info .static-title span, #content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .product-info .box-title span,#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e a:hover, #content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .product-info .feature-daels-price, #content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .product-info .footer-sec .finished{
color: #00bfd6;
}
#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .carousel-indicators li::before{
border-color: transparent #00bfd6 transparent transparent;
}
#content-widget-5b6dc1117cd3d11e7787ec01a0da769e .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
background-color: #00bfd6;
}


خبرنامه هوش معماری
رویدادهای معماری


#content-widget-fec8356f2fa2f49b7c5bcf5c26a855db .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-fec8356f2fa2f49b7c5bcf5c26a855db .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-fec8356f2fa2f49b7c5bcf5c26a855db .subtitle span{
color: #777;
}

#content-widget-header-24394ddb5041eb40f7aff6cb885f8be0 a.archive{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-24394ddb5041eb40f7aff6cb885f8be0 article.item figcaption time{background-color: #00bfd6;}


معرفی هوش معماری
سایت و اپلیکیشن هوش معماری


#content-widget-8afbe488f967d80ce2ed197f441f7abd .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-8afbe488f967d80ce2ed197f441f7abd .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-8afbe488f967d80ce2ed197f441f7abd .subtitle span{
color: #777;
}

//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/03/03.jpg

error: تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به رویای آکادمی مهرازی و نماینده آن مجموعه هوش معماری می باشد. در صورت تمایل به اشتراک گذاشتن این محتوا لطفا فقط لینک صفحه را به اشتراک بگذارید.