شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

#content-widget-header-468b4774f4395ad45ad02fa96be8d6d5 a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active{
background-color: #00bfd6;
}

پیشنهاد های شگفت انگیز

#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .progress-bar{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .cls-3{
fill: #00bfd6;
}

#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type:before{
background: #00bfd6;
}
#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type{
color: #00bfd6;
}
#content-widget-header-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 a.archive ,#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .carousel-indicators li.active{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .product-info .static-title span, #content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .product-info .box-title span,#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 a:hover, #content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .product-info .feature-daels-price, #content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .product-info .footer-sec .finished{
color: #00bfd6;
}
#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .carousel-indicators li::before{
border-color: transparent #00bfd6 transparent transparent;
}
#content-widget-3d8ba6b076e75e87f285a0311fd8cfe7 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
background-color: #00bfd6;
}


خبرنامه هوش معماری
رویدادهای معماری


#content-widget-1854a824208f1f998adbd32156ac7586 .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-1854a824208f1f998adbd32156ac7586 .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-1854a824208f1f998adbd32156ac7586 .subtitle span{
color: #777;
}

#content-widget-header-f0fdecbd66957f08e0147746bf3194ca a.archive{
background-color: #00bfd6;
}
#content-widget-f0fdecbd66957f08e0147746bf3194ca article.item figcaption time{background-color: #00bfd6;}


معرفی هوش معماری
سایت و اپلیکیشن هوش معماری


#content-widget-3d0bbf363ee3807a86a9ead58125ece2 .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-3d0bbf363ee3807a86a9ead58125ece2 .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-3d0bbf363ee3807a86a9ead58125ece2 .subtitle span{
color: #777;
}

//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/03/03.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/architectural-plan.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/اینستاگرام-رام.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/آپارات-رام.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/تلگرام-رام.jpg
دوره های مجازی

.style-2 #content-widget-header-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63, #content-widget-header-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 a.archive , #content-widget-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 .more .btn-primary{
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 a:hover, #content-widget-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 .owl-item .price ins, #content-widget-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 .owl-item .price, #content-widget-c01d3ade14f42aca3f17bcd4a9960d63 .owl-item .price span.amount{
color: #00bfd6;
}

آمار لحظه ای
  • 71
  • 326
  • 37,206
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/help.jpg
//rammehraz.com/wp-content/uploads/2020/04/App.jpg

error: تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به رویای آکادمی مهرازی و نماینده آن مجموعه هوش معماری می باشد. در صورت تمایل به اشتراک گذاشتن این محتوا لطفا فقط لینک صفحه را به اشتراک بگذارید.