دوره احجام پیشرفته و پارامتریک با آرشیکد

دوره احجام پیشرفته و پارامتریک با آرشیکد 1. بخش اول 1.1 معرفی 1.2 راهنمای دوره 2. فصل اول: آموزش دیوار پرده ای 2.1 آموزش دیوار شیشه ای قسمت اول 2.2 آموزش دیوار شیشه ای قسمت دوم 2.3 ساخت پترن و الگو با دیوار پرده ای 3. فصل دوم: آموزش پروفایل منیجر 3.1 آموزش پروفایل منیجر […]

  • ramtinmehraz
  • ۱۳۹۹-۰۱-۲۳