لومیون

صفحه اصلی  /  دوره ها

لومیون

رایگان

لومیون

بخش آموزش های بردیا فلاح:
این آموزش با سر فصل های زیر است:
1.1- تنظیمات سیستم جهت کار با لومیون و آشنایی با نرم افزار
1.2-کنترل حرکت در صحنه
1.3- وارد کردن مدل و تنظیمات آن
1.4- ذخیره یک پروژه
2.1- آشنایی با Lumion Saun و نحوه استفاده
2.2- ساخت توپوگرافی نسبت به سایت پروژه
2.3- ساخت زمین و تکچر زمین
2.4- ایجاد گیاه و چمن
2.5- اضافه کردن مردم و حیوانات , پرندگان
2.6- اضافه کردن درختان و تنظیماتش
2.7- ساخت آب به پروژه و تنظیماتش
2.8- ساخت اقیانوس به پروژه
2.9- اضافه کردن آتش , دود , آبشار ، ریزش برگ به پروژه
2.10- اضافه کردن سایر آبجکتها به صحنه
2.11- حذف و کپی , قفل ,حرکت , اسکیل , چرخاندن یک ایتم
2.12- transformation- Selection
2.13- استفاده از لایه ها
2.14- قراردان و تنظیمات نور
2.15- utilities بخش
3.1- نسبت دادن متریال
3.2-تنظیمات متریال
3.3- متریال - Hide - Delete ذخیره کردن متریال
3.4-استفاده از Merging Material و آب
3.5- استفاده از متریال شیشه و Waterfall
3.6- استفاده از متریال استاندارد و ساخت متریال مورد نظر و دوره ای در پنل Custom
4.1-تنظیم کردن محل دوربین جهت رندر و رندر یک عکس
4.2-افکتها
5.1- ساخت ویدیو و توضیحات مربوطه
5.2- رندر ویدیو و تنظیمات مربوط به این قسمت
5.4- اضافه کردن افکت به ویدیو و دوره
5.5 -انجام یک پروژه 0 تا 100 داخل لومیون
تمامی عکسها و پروژه ها و نرم افزار های مورد نیاز در قالب یک فایل Rar

آموزش لومیون

آموزش لومیون

11 فایل
رایگان
15 MB
رایگان
5 MB
رایگان
2 MB
رایگان
3 MB
رایگان
5 MB
رایگان
3 MB
رایگان
1 MB
رایگان
2 MB

آموزش لومیون بردیا فلاح

آموزش لومیون بردیا فلاح

این آموزش با سر فصل های زیر است:
1.1- تنظیمات سیستم جهت کار با لومیون و آشنایی با نرم افزار
1.2-کنترل حرکت در صحنه
1.3- وارد کردن مدل و تنظیمات آن
1.4- ذخیره یک پروژه
2.1- آشنایی با Lumion Saun و نحوه استفاده
2.2- ساخت توپوگرافی نسبت به سایت پروژه
2.3- ساخت زمین و تکسچر زمین
2.4- ایجاد گیاه و چمن
2.5- اضافه کردن مردم و حیوانات , پرندگان
2.6- اضافه کردن درختان و تنظیماتش
2.7- ساخت آب به پروژه و تنظیماتش
2.8- ساخت اقیانوس به پروژه
2.9- اضافه کردن آتش , دود , آبشار ، ریزش برگ به پروژه
2.10- اضافه کردن سایر آبجکتها به صحنه
2.11- حذف و کپی , قفل ,حرکت , اسکیل , چرخاندن یک ایتم
2.12- transformation- Selection
2.13- استفاده از لایه ها
2.14- قراردان و تنظیمات نور
2.15- utilities بخش
3.1- نسبت دادن متریال
3.2-تنظیمات متریال
3.3- متریال - Hide - Delete ذخیره کردن متریال
3.4-استفاده از Merging Material و آب
3.5- استفاده از متریال شیشه و Waterfall
3.6- استفاده از متریال استاندارد و ساخت متریال مورد نظر و دوره ای در پنل Custom
4.1-تنظیم کردن محل دوربین جهت رندر و رندر یک عکس
4.2-افکتها
5.1- ساخت ویدیو و توضیحات مربوطه
5.2- رندر ویدیو و تنظیمات مربوط به این قسمت
5.4- اضافه کردن افکت به ویدیو و دوره
5.5 -انجام یک پروژه 0 تا 100 داخل لومیون
تمامی عکسها و پروژه ها و نرم افزار های مورد نیاز در قالب یک فایل Rar