پک شماره1

صفحه اصلی  /  دوره ها

پک شماره1

150,000 تومان

پک شماره1

با سرفصل های زیر:
آموزش مقدمــــــــــاتی:
۱) آموزش نصب و فعالسازی برنامه
۲) آموزش ساخت محیط کاری و آشنایی با محیط برنامه♻️
۳) ساخت Tpl و ویرایش های اولیه
۴) امکانات جدید آرشیکد ۲۱ و ۲۲♻️
۵) آموزش ابزار خط قسمت اول
۶) آموزش ابزار خط قسمت دوم
۷) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت اول♻️
۸) وارد کردن نقشه اتوکد به آرشیکد قسمت دوم♻️
۹) تنظیم طبقات و لایه ها در آرشیکد♻️
۱۰) تنظیم طبقات و جانمایی فایلهای کد در طبقات
۱۱) آموزش ابزار دیوار در آرشیکد♻️
۱۲) آموزش ابزار درب
۱۳) آموزش ابزار پنجره
۱۴) ابزار سطح و کف در آرشیکد
۱۵) طریقه مبلمان گزاری قسمت اول
۱۶) طریقه مبلمان گزاری قسمت دوم
۱۷) خلاصه ای از درسهای انجام شده ی قسمت مقدماتی

آموزش منــــــــــوهای آرشیکد:
۱) سربرگ فایل و تعیین اطلاعات پروژه
۲) سربرگ ادیت (ویرایش)
۳) سربرگ ویو (دیدن)
۴) سربرگ دزاین (طراحی)
۵) سربرگ داکیومنت (مدرک)
۶) سربرگ آپشن و تیم وورک (خصوصیات و کار گروهی)
۷) سربرگ ویندو و هلپ( پنجره و راهنما:

آموزش متوسطــــــــــه:
۱) وارد کردن مبلمان خارجی به داخل آرشیکد
۲) ویرایش در سه بعدی♻️
۳) ابزار ستون گزاری♻️
۴) ابزار تیر ریزی♻️
۵) ابزار سقف سازی
۶) ابزار نورگیری سقف
۷) ابزار زون بندی
۸) ابزار زون بندی سه بعدی و تعیین متره با زون
۹) ابزار کاربردی برش احجام نسبت به یکدیگر(solid Element)
۱۰) ابزار اندازه گزاری♻️
۱۱) ابزار اندازه گزاری اتوماتیک با ۲ کلیک
۱۲) ابزار کد گزاری طبقات و سطوح
۱۳) ابزار متن نویسی و لیبل دهی♻️
۱۴) ابزار پر کننده یا Fill♻️
۱۵) ویرایش ابزار پرکننده
۱۶) ابزار پلی لاین و ترسیم
۱۷) طریقه ی نمادهی در آرشیکد♻️
۱۸) تعیین مقطع در آرشیکد♻️
۱۹) نمادهی داخلی چهار طرفه
۲۰) ساخت اسناد سه بعدی با آرشیکد
۲۱) ابزار آکس بندی♻️
۲۲) دیوار انتهایی و چسبان در آرشیکد
۲۳) پنجره ی سر نبش و اندازه گزاری شعاعی
۲۴) آموزش نقطه مرکزی، فیگور، اسپیلاین♻️
۲۵) آموزش کامل دیوار پرده ای♻️
۲۶) پله سازی در آرشیکد قسمت اول♻️
۲۷) پله سازی در آرشیکد قسمت دوم♻️
۲۸) پله سازی و نرده سازی قسمت سوم♻️
۲۹) رامپ و طراحی سطوح شیبدار
۳۰) مدل ویو

آموزش پیشــــــــــرفته:
۱) آموزش کامل پروفایل منیجر♻️
۲) آموزش شل یا پوسته در آرشیکد♻️
۳) آموزش مورف در آرشیکد♻️
۴) ایجاد سقف های کلاف بندی شده در آرشیکد
۵) ابزار تراس میکر (ساخت سازه های خاص مانند خرپا)
۶) رندر گیری و خروجی نهایی قسمت اول♻️
۷) رندر گیری و خروجی نهایی قسمت دوم♻️
۸) رندر اسکیس در آرشیکد♻️
۹) نور پردازی و نور دهی قسمت اول♻️
۱۰) نور پردازی و نوردهی قسمت دوم♻️
۱۱) متریال دهی قسمت اول♻️
۱۲) متریال دهی قسمت دوم♻️
۱۳) طریقه ی شیت بندی در آرشیکد و تهیه آلبوم نهایی و خروجی نهایی♻️

راهنما:
جدید به پک اضافه شده است
♻️آپدیت جدیدی برای پک اضافه شده است

سمینارهای پیش نیاز

سمینارهای پیش نیاز

در این بخش خواهید آموخت چه نرم افزارهایی برای معماری ساخته شده که این فیلمها در سه بخش 90 دقیقه عرضه شده است.
چه نرم افزارهای معماری و گرافیکی و انیمیشن سازی می شناسید در این همایش با شرکت های قدرتمند نمتچک آلمان و اتودسک آمریکا آشنا خواهید شد. همچنین با نرم افزارهایی همچون اتوکد،سه بعدی مکس، رویت، آرشیکد، وکتورورکس، آل پلن، سینمافوردی، لومیون، تویین موشن، راینو و گراسهاپر، وی ری، اسکچاپ، آرتلانتیس آشنا می شوید. مهندس رامتین چرغنده از برترین مدرسان نرم افزاری ایران Autodesk - Nemetschek - Autocad - 3DsMax - Revit - Archicad - Vectorworks - All Plan - Cinema4d - Lumion - Twinmotion - Rhino

در بخش صوتی خواهید آموخت:
1) مقدمه آرشیکد
2) امکانات آرشیکد
3) سخن مدرس چرغنده با هنرجویان
4) ارتباط با فیلم های آموزشی
5) چکیده پکیج آرشیکد22
7) چالش آرشیکد(دوست معمار1)
8) چالش آرشیکد(دوست معمار2)
9) چالش آرشیکد-کارفرما(اجرایی)
10) دوست شهرسازی و عمران
11) آشنایان
12) استخدامی
13) پروژه دانشجویی
14) مهندسان و معماران برتر

آموزش منوهای آرشیکد

آموزش منوهای آرشیکد

آموزش منــــــــــوهای آرشیکد:
1) سربرگ فایل و تعیین اطلاعات پروژه
2) سربرگ ادیت (ویرایش)
3) سربرگ ویو (دیدن)
4) سربرگ دزاین (طراحی)
5) سربرگ داکیومنت (مدرک)
6) سربرگ آپشن و تیم وورک (خصوصیات و کار گروهی)
7) سربرگ ویندو و هلپ( پنجره و راهنما)

آموزش متوسطه آرشیکد

آموزش متوسطه آرشیکد

آموزش متوسطــــــــــه:
1) وارد کردن مبلمان خارجی به داخل آرشیکد
2) ویرایش در سه بعدی
3) ابزار ستون گزاری
4) ابزار تیر ریزی
5) ابزار سقف سازی
6) ابزار نورگیری سقف
7) ابزار زون بندی
8) ابزار زون بندی سه بعدی و تعیین متره با زون
9) ابزار کاربردی برش احجام نسبت به یکدیگر(solid Element)
10) ابزار اندازه گزاری
11) ابزار اندازه گزاری اتوماتیک با 2 کلیک
12) ابزار کد گزاری طبقات و سطوح
13) ابزار متن نویسی و لیبل دهی
14) ابزار پر کننده یا Fill
15) ویرایش ابزار پرکننده
16) ابزار پلی لاین و ترسیم
17) طریقه ی نمادهی در آرشیکد
18) تعیین مقطع در آرشیکد
19) نمادهی داخلی چهار طرفه
20) ساخت اسناد سه بعدی با آرشیکد
21) ابزار آکس بندی
22) دیوار انتهایی و چسبان در آرشیکد
23) پنجره ی سر نبش و اندازه گزاری شعاعی
24) آموزش نقطه مرکزی، فیگور، اسپیلاین
25) آموزش کامل دیوار پرده ای
26) پله سازی در آرشیکد قسمت اول
27) پله سازی در آرشیکد قسمت دوم
28) پله سازی و نرده سازی قسمت سوم
29) رامپ و طراحی سطوح شیبدار
30) مدل ویو
31)پرکننده ها تکمیلی Fill

32 فایل
5,000 تومان
27 MB

آموزش پیشرفته آرشیکد

آموزش پیشرفته آرشیکد

آموزش پیشــــــــــرفته:
1) آموزش کامل پروفایل منیجر
2) آموزش شل یا پوسته در آرشیکد
3) آموزش مورف در آرشیکد
4) ایجاد سقف های کلاف بندی شده در آرشیکد
5) ابزار تراس میکر (ساخت سازه های خاص مانند خرپا)
6) رندر گیری و خروجی نهایی قسمت اول
7) رندر گیری و خروجی نهایی قسمت دوم
8) رندر اسکیس در آرشیکد
9) نور پردازی و نور دهی قسمت اول
10) نور پردازی و نوردهی قسمت دوم
11) متریال دهی قسمت اول
12) متریال دهی قسمت دوم
13) طریقه ی شیت بندی در آرشیکد و تهیه آلبوم نهایی و خروجی نهایی

آپدیت های جدید پک

آپدیت های جدید پک