آموزش سینمافوردی و ارتباط با آرشیکد

صفحه اصلی  /  دوره ها

آموزش سینمافوردی و ارتباط با آرشیکد

70,000 تومان

آموزش سینمافوردی و ارتباط با آرشیکد

1) خروجی از آرشیکد به سینمافوردی
2)نصب و فعالسازی ، تنظیم محیط کاری و توضیحات اولیه
3)مبلمانها و مدیریت ابزارهای سینمافوردی
4) مدیریت مبلمان و و آموزش لایه ها در سینمافوردی
5) متریالسازی در سینمافوردی
6) اعمال متریالهای آماده
به همراه فایلهای ضمیمه
7)لایه بندی پروژه
9)نصب و کار با پلاگین مکس به سینمافوردی
10)نصب وی ری
11)نصب متریالهای سینمافوردی و ویری
12) متریال دهی وی ری
13)وارد کردن مبلمانهای ویری
14)ویری قسمت اول
15)ویری قسمت دوم
16)متریال ویری قسمت اول
17) متریال ویری قسمت دوم
18) متریال ویری قسمت سوم
19) وارد کردن مبلمان و رندر شب
20) صحبت پایانی

آموزش سینمافوردی فصل اول

آموزش سینمافوردی فصل اول

1) خروجی از آرشیکد به سینمافوردی
2)نصب و فعالسازی ، تنظیم محیط کاری و توضیحات اولیه
3)مبلمانها و مدیریت ابزارهای سینمافوردی
4) مدیریت مبلمان و و آموزش لایه ها در سینمافوردی
5) متریالسازی در سینمافوردی
6) اعمال متریالهای آماده
به همراه فایلهای ضمیمه

آموزش سینمافوردی فصل دوم

آموزش سینمافوردی فصل دوم

7)لایه بندی پروژه
9)نصب و کار با پلاگین مکس به سینمافوردی
10)نصب وی ری
11)نصب متریالهای سینمافوردی و ویری
12) متریال دهی وی ری
13)وارد کردن مبلمانهای ویری
14)ویری قسمت اول
15)ویری قسمت دوم
16)متریال ویری قسمت اول
17) متریال ویری قسمت دوم
18) متریال ویری قسمت سوم
19) وارد کردن مبلمان و رندر شب
20) صحبت پایانی