پک شماره4

صفحه اصلی  /  دوره ها

پک شماره4

350,000 تومان

پک شماره4

فصل اول: طراحي پروژه عمراني (شامل 14 قسمت و حدود 5ساعت آموزش)
1) آموزش طراحی فونداسیون در آرشیکد
2) ستون و انواع آن پیشرفته
3) دیوار و سقف و کف پیشرفته
4) تیرریزی پیشرفته
5) سقف شیروانی پروژه و مش زمین
6) استیلهای سازه ای
7) پله سازی، ابزار سالید المنت(المانهای جامد)
8) ریلها و نرده ها
9) برش و نما اجرایی
10) زون بندی پروژه پیشرفته
11) متره و برآورد پروژه
12) اطلاعات کلی پروژه
13) متره سطح1
14) متره سطح2
فصل دوم: تاسيسات( شامل 11 قسمت و بيش از 2ساعت آموزش)
1) شروع و توضیحات اولیه
2) کتابخانه
3) کتابخانه تاسیساتی
4) پارامترها و خصوصیات و لایه های تاسیساتی
5) روتین تاسیسات یا ابزار ترسیم تاسیسات
6) روتین پروژه
7) ابزار تشخیص تداخل های اجرایی
8) تمامی خصوصیات تاسیساتی
9)ذخیره سه بعدی تاسیساتی، انتخاب ارتباطات، تغیر اندازه، تغییر المانهای تاسیساتی
10) کار با کتابخانه و اتصال به تاسیسات
11) تمرین ساخت پروژه ساختمانی تاسیساتی با نمونه موردی
فصل سوم: جزئيات اجرايي( شامل 10 قسمت و حدود 2ساعت آموزش)
1) شروع و توضیحات اولیه
2) پرکننده ها در جزئیات اجرایی ساختمان
3) معرفی جزئیات اجرایی(دیتیل)
4) آموزش کامل جزئیات اجرایی(دیتیل)
5) نحوه نام گذاری یا لیبل دهی
6) اندازه گذاری اجرایی
7) آموزش لایه های ترکیبی
8) پروفایل منیجر(مدیریت برش عمودی)
9)ابزار نوسازی در جزئیات اجرایی
10) دتایل نهایی
فصل چهارم: انرژي در ساختمان( شامل 26 قسمت و بيش از 2ساعت آموزش)

ارایه تنظیمات IFC برای نرم افزار هایی همچون تکلا استراکچر و نرم افزارهای تحلیل سازه
بررسی نمونه های اجرایی با آرشیکد با فاز 2
تیپ بندی ستون گذاری ، درب ، پنجره، تیرریزی، سقف کاذب و…
اجرای بادبند ها تیر ستون نازک کاری (گچ) ، بزرگنمایی پلانهای فاز 2
دتایل گیری و آکس بندی اصولی و طراحی فونداسیون
مارک کردن قسمت های مختلف درب و پنجره و تمام پارامترهای ساختاری
کار برد لیستوفر در نرم افزار و تظیمات آن
چگونه پروژه ی شما با 10هزار درب و پنجره و دیوارو… بتواند تنها با کمتر از 5 کلیک به جدول لیستوفر برای متره برآورد برود
متره و برآورد: دیوار ، کف ، پنجره ، درب ، مبلمان ها و…
کار با Tag & Categories
توضیحات اجمالی در مورد IFC پروژه و ارتباط ساختار آرشیکد با نرم افزار ها ی تحلیلی همچون استراکچرال و آنالیزور
چگونگی خروجی گیری و بردن تمامی متره و برآورد پروژه به Exel و محاسبه ی دقیق آن در این نرم افزار

فصل اول: طراحي پروژه عمراني

فصل اول: طراحي پروژه عمراني

فصل اول: طراحي پروژه عمراني (شامل 14 قسمت و حدود 5ساعت آموزش)
1) آموزش طراحی فونداسیون در آرشیکد
2) ستون و انواع آن پیشرفته
3) دیوار و سقف و کف پیشرفته
4) تیرریزی پیشرفته
5) سقف شیروانی پروژه و مش زمین
6) استیلهای سازه ای
7) پله سازی، ابزار سالید المنت(المانهای جامد)
8) ریلها و نرده ها
9) برش و نما اجرایی
10) زون بندی پروژه پیشرفته
11) متره و برآورد پروژه
12) اطلاعات کلی پروژه
13) متره سطح1
14) متره سطح2

فصل چهارم: انرژي در ساختمان

فصل چهارم: انرژي در ساختمان

در این فیلم های آموزشی خواهیم دید:
✅طراحی یک ساختمان برای گرفتن تنظیم شرایط محیطی آن
✅چگونگی تنظیمات IFC
✅کار با افزار حرفه ای ZONE
✅ارتباط با گوگل مپ و آوردن پروژه ی خود در ساختار گوگل مپ برای تنظیمات آب و هوا
✅چگونگی ثبت نام و ارایه ترفندها برای ثبت در سایت گوگل مپ برای ایران و طول و عرض جغرافیایی
✅محاسبه ی دما و رطوبت، تابش خورشید در طول سال و سرعت باد
✅محاسبه ی میزان اتلاف انرژی در ساختمان و میزان شیشه ی بکار رفته و بازشوها در ماه های سال

مشخصات محصول:
زمان آموزش: 60 دقیقه
حجم آموزش: 267 مگابایت

1 فایل

فصل دوم: تاسيسات

فصل دوم: تاسيسات

1) شروع و توضیحات اولیه
2) کتابخانه
3) کتابخانه تاسیساتی
4) پارامترها و خصوصیات و لایه های تاسیساتی
5) روتین تاسیسات یا ابزار ترسیم تاسیسات
6) روتین پروژه
7) ابزار تشخیص تداخل های اجرایی
8) تمامی خصوصیات تاسیساتی
9)ذخیره سه بعدی تاسیساتی، انتخاب ارتباطات، تغیر اندازه، تغییر المانهای تاسیساتی
10) کار با کتابخانه و اتصال به تاسیسات
11) تمرین ساخت پروژه ساختمانی تاسیساتی با نمونه موردی

فصل سوم: جزئيات اجرايي

فصل سوم: جزئيات اجرايي

1) شروع و توضیحات اولیه
2) پرکننده ها در جزئیات اجرایی ساختمان
3) معرفی جزئیات اجرایی(دیتیل)
4) آموزش کامل جزئیات اجرایی(دیتیل)
5) نحوه نام گذاری یا لیبل دهی
6) اندازه گذاری اجرایی
7) آموزش لایه های ترکیبی
8) پروفایل منیجر(مدیریت برش عمودی)
9)ابزار نوسازی در جزئیات اجرایی
10) دتایل نهایی