پک شماره6

صفحه اصلی  /  دوره ها

پک شماره6

85,000 تومان

پک شماره6

بخش متریال سازی:
1)آموزش متریال سازی مقدماتی و توضیحات اولیه
2)پارامترهای متریال سازی موتور Cin
3)کار با نقاشی ساختمان
4)ساخت انواع چوب،بافت،فرش پرزدار،فلزات،سرامیک
5)کار با Align 3d Texture
6)ساخت انواع تایل و کف سازی
7)ساخت دیوار کثیف
8)کاستیک چیست
9)کفسازی پیشرفته پارکت سازی
10)درخشندگی در متریال سازی قسمت اول
11)درخشندگی در متریال سازی قسمت دوم
12)ساخت انواع شیشه
13)ساخت کاشی
14) ارتباط متریال سازی آرشیکد با سینمافوردی
بخش رندرینگ:
1)اصول اولیه رندر و موتور رندر سین
2)انواع موتور رندر در آرشیکد و تهیه اسکیس
3)رندر دیتیل و رندر پیشرفته
4)Environment Channel
5)تفاوت فیزیکال رندر با استاندارد رندر
6)گوشه تاریک یا Vignetting

متریال سازی در آرشیکد

متریال سازی در آرشیکد

بخش متریال سازی:
1)آموزش متریال سازی مقدماتی و توضیحات اولیه
2)پارامترهای متریال سازی موتور Cin
3)کار با نقاشی ساختمان
4)ساخت انواع چوب،بافت،فرش پرزدار،فلزات،سرامیک
5)کار با Align 3d Texture
6)ساخت انواع تایل و کف سازی و لابه ها
7)ساخت دیوار کثیف
8)کاستیک چیست
9)کفسازی پیشرفته پارکت سازی
10)درخشندگی قسمت اول
11)متریال نورده-درخشندگی قسمت دوم
12)ساخت انواع شیشه
13)ساخت کاشی
14) ارتباط متریال سازی آرشیکد با سینمافوردی

رندرینگ در آرشیکد

رندرینگ در آرشیکد

بخش رندرینگ:
1)اصول اولیه رندر و موتور رندر سین
2)انواع موتور رندر در آرشیکد و تهیه اسکیس
3)رندر دیتیل و رندر پیشرفته
4)Environment Channel
5)چطور رندرینگ پیشرفته داشته باشیم
6)گوشه تاریک یا Vignetting