آموزشی

بیش از 120 پروژه آموزشی شامل: مدرسه، هنرستان، دانشگاه، دانشکده ، دبستان به صورت مطالعات و پروژه سه بعدی و دوبعدی CAD در قالب یک فایل فشرده به طور رایگان در اختیار شما قرار میگیرد. نکته: در اپلیکیشن برای دانلود فایلها میتوانید از شناور استفاده نمایید.