شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بسته های مقررات ملی BIM | هوش معماری
شناسه پست: 6545
بازدید: 15

داده های BIM

بسته های مقررات ملی BIM ، یک مدل Archicad را می توان به عنوان یک پایگاه داده BIM مرکزی توصیف کرد که تمام داده های پروژه را ذخیره می کند و آن را برای هر ذینفع پروژه قابل دسترسی می کند.

Archicad روشی انعطاف پذیر برای طبقه بندی عناصر با توجه به هر سیستم طبقه بندی استاندارد ملی یا شرکتی معرفی می کند و Archicad Properties را که می تواند به هر عنصر یا منطقه ساختمانی متصل شود ، براساس هر طبقه بندی عنصر در دسترس قرار می دهد.

Archicad امکان وارد کردن یک مرحله ای داده های BIM را که از قبل در یک فایل خارجی Archicad (قالب PLN ، PLA یا TPL) از قبل تعریف شده اند ، فراهم می کند. با عملکرد Import BIM Content ، می توانید محتوای BIM زیر را به پروژه Archicad خود وارد کنید:

  • یک سیستم طبقه بندی
  • هر ویژگی متعلق به آن سیستم طبقه بندی
  • از قبل تنظیم شده “نقشه برداری” مترجم IFC بر اساس آن سیستم طبقه بندی:
  • برای IFC Import نقشه برداری را تایپ کنید
  • برای IFC Import نقشه را تایپ کنید
  • نقشه برداری املاک برای صادرات IFC

اگر بسته محتوای BIM در زیر فقط شامل سیستم طبقه بندی خود باشد ، ما آن را در قالب XML ارائه می دهیم. این پرونده های XML را می توان در Classification Manager وارد کرد.

نحوه استفاده بسته های مقررات ملی BIM

بسته های مقررات ملی BIMبسته های مقررات ملی BIMبسته های مقررات ملی BIM

1. استاندارد طبقه بندی مورد نظر را در جدول زیر پیدا کرده و با کلیک بر روی نام استاندارد ، محتوای BIM را بارگیری کنید.بسته های مقررات ملی BIM

2. برای فایل های XML : go to Options > Classification Manager > click on the Import button.
برای فایل های PLN : go to File > Interoperability > Classifications and Properties > Import BIM Content…

3. در کادر محاوره ای Open file ، فایلی را که شامل طبقه بندی های مورد نیاز شما است مرور کنید ، سپس روی تأیید کلیک کنید.

دانلود مقررات ملیفرمت فایلنسخهکشور/زبانآخرین ویرایش
Önorm 6241-2XML1.0at https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی06.09.18
Uniclass 2015XMLJanuary 2021gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgٍانگلیسی12.02.21
Uniclass 2XMLDecember 2013gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی12.09.18
CAWSXMLNovember 2019gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی20.12.19
SFG20XMLOctober 2016gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی14.06.17
RICS NRM 1XMLJanuary 2015gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی14.06.17
RICS NRM 3XMLJanuary 2015gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی14.06.17
NBS CreateXMLJuly 2017gb https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی22.08.17
MasterFormatXMLApril 2016us https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی12.09.18
OmniClassXMLMay 2012us https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی12.09.18
ASTM UniFormat IIXMLE1557us https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی18.09.18
2010 CSI UniFormatXML2010us https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی12.09.18
NATSPECXML2017au https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی05.04.18
CBI (2 digits)XML2019nz https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی06.09.19
CBI (4 digits)XML2019nz https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی06.09.19
VBISXMLJune 2020au https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی16.10.20
SpeedSpecXML16au https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی24.03.21
CCS (DK)XMLApril 2017dk https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgدانمارکی29.06.17
CCS (EN)XMLApril 2017dk https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی29.06.17
BIM7AA (DK)PLNv 3.2dk https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgدانمارکی10.05.18
BIM7AA (EN)PLNv 3.2dk https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی09.04.18
Rumsfunktionskoder – CC001_001_001XML001se https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgسوئدی25.07.17
Rumsfunktion – CD002_001_001XML001se https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgسوئدی25.07.17
Funktionskoder Regionservice
– CD001_001_004
XML004se https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgسوئدی25.07.17
BIMTypeCodeXML1.0se https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgسوئدی19.10.18
NS 3451 – BeygningsdelstabellXML2009no https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgنوروژی28.07.17
TALO 2000 HankenimikkeistöXML2006fi https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgفنلاندی22.09.17
TALO 2000 Building Component
Classification
XML2006fi https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgانگلیسی22.09.17
SINAPIXMLPCI.818.01br https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgپرتقالی29.06.17
NL/SfB 2019 (4 digits)XML2019nl https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی18.09.20
NL/SfB 2005(4 digits)XML2005nl https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی22.09.17
EcoQuestorXML2014nl https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی22.09.17
STABU-Element (6 digits)XML1991nl https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی28.06.18
BB/SfB (3/4 digits)XML1990be https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی22.09.17
VMSWXMLDecember 2015be https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgآلمانی02.07.18
CCTB-2022XML01.09be https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgفرانسه08.12.2020
GuBIMclass ESXMLJuly 2017es https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgاسپانیایی05.12.17
GuBIMclass CAXMLJuly 2017es https://rammehraz.com/wp-content/uploads/2021/03/data-dots-2-1.jpgاسپانیایی(کاتالان)(Catalan)05.12.17

error: تمامی حقوق مادی و معنوی این محتوا متعلق به رویای آکادمی مهرازی و نماینده آن مجموعه هوش معماری می باشد. در صورت تمایل به اشتراک گذاشتن این محتوا لطفا فقط لینک صفحه را به اشتراک بگذارید.